Slam- og septikrenovasjon

Renovatøren utfører alt arbeid knyttet til slam og septik i Farsund og Lyngdal kommune.

I dag er det Hansen B Renovasjon som utfører disse tjenestene etter oppdrag fra RFL.


Tømming av slamavskillere/septiktanker

Slamtømming og septiktømming utføres for alle typer boenheter etter avtale med renovatøren.

Slamabonnenter får tilsendt et varsel i god tid før tømmetidspunktet.

Kummen må være merket og lokket rengjort slik at det lett kan åpnes. Kummen må være tilgjengelig.
Renovatøren har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å kunne tømme tanken.