Samarbeid med renovatør

RFL samarbeider med RenoNorden as som har kontrakt på innsamling av avfall fra husholdninger og hytter. Hansen B Renovasjon har også kontrakt på septiktømminger og innsamling av slam.