Henteordning avfall fra private

Innsamling av matavfall og restavfall

Matavfall og restavfall hentes samtidig hver 2. uke, i tråd med Tømmekalender 2016.pdfTømmekalender 2016.pdf
Våtorganisk avfall (matavfall) samles i utleverte poser og legges i avfallbeholderen for matavfall. Restavfallet samles i beholderen for restavfall.

Innsamling av papir og plast
Plast hentes samtidig med papir hver fjerde uke, i tråd med Tømmekalender 2016.pdfTømmekalender 2016.pdf
Du kan sette ut to sekker pr plastinnsamling ved behov.