Forskrifter og skjemaer

Ansvaret for renovasjonsordningen for Farsund og Lyngdal kommune ivaretas av RFL. Ordningen er regulert av forskrifter om renovasjon og det finnes ulike skjemaer som kan være aktuelle. Kommunene oppdaterer og legger ut siste versjon av gjeldende forskrifter og de fleste skjemaene. Bruk kommunenes nettsider www.farsund.kommune.no og www.lyngdal.kommune.no som verktøy. Her har vi kun linket til forskriftene og ett utvalg av aktuelle retningslinjer og skjemaer.

Forskrift om renovasjon gjeldende for begge kommunene:
Forskrift om renovasjon for Farsund kommune og Lyngdal kommune.pdfForskrift om renovasjon for Farsund kommune og Lyngdal kommune.pdf
For informasjon om renovasjonsgebyr, klikk her.

Hjemmekompostering av avfall
Avtale om hjemmekompostering for Farsund og Lyngdal kommune.pdfAvtale om hjemmekompostering for Farsund og Lyngdal kommune.pdf

Hytterenovasjon – hyttecontainere – hyttenøkkel
Følgeskriv – informasjon for hytterenovasjon og nøkler.pdf
Avtaletekst for hytterenovasjon og nøkler.pdf
Signert avtaleskjema for hytterenovasjon og nøkler.pdf
Reglement for ekstra nøkkel – hyttecontainere.pdf
Søknadsskjema for ekstra nøkkel – hyttecontainere.pdf