Renovasjonstilbudet i Farsund og Lyngdal

Ansvaret for renovasjonsordningen for Farsund og Lyngdal kommune ivaretas av RFL.
Renovasjonsordningene er regulert av forskrifter om renovasjon.

Det er innført kildesortering av matavfall, papir, plast og restavfall. Kommunene er delt inn i ulike roder for henting av husholdningsavfall. Matavfall og restavfall hentes samtidig annenhver uke, se kjøreplan restavfall/matavfall. Papiravfall og plast hentes hver 4 uke, se tømmekalender papir/plast.

Det er satt ut containere for levering av glass- og metallemballasje flere sentrale steder, se returpunkter glass- og metall. Du finner også flere returpunkter for klær, tekstiler og sko, se returpunkter tekstiler.

RFL samarbeider med RenoNorden as som har oppdraget med innsamling av avfall.

For mer informasjon om renovasjonstilbudet, se:

Det finnes mange typer avfall og det kan være vanskelig å vite hva og hvordan man skal sortere riktig.
Se vår avfalls- og sorteringsguide.

Det er to mottaksanlegg for avfall i kommunene: