Renovasjonsgebyr

Kommunene har ansvar for å samle inn og behandle avfall fra private husholdninger. Den enkelte husholdning betaler et årlig renovasjonsgebyr, som skal dekke den kostnaden kommunen har.

Farsund kommunes nettside, kommunale avgifter – årsavgifter renovasjon og slam
Lyngdal kommunes nettside, kommunale avgifter, gebyrer m.v.