Kildesortering av avfall

Husholdningsavfall

I husholdningene finnes det mange typer av avfall. Noe kan du kaste direkte i avfallsbeholderne (eller i hyttecontainerne for hytteabonnentene), men en del av avfallet må du levere til betjent miljøstasjon (avfallsanlegg) eller til returpunkter.

Her finner du veiledning til hvordan du skal kildesortere avfallet ditt: Avfalls- og sorteringsguide

Gjør deg kjent med Returpunkter for glass- og metallemballasje og Returpunkter for tekstiler.


Næringsavfall

Alle som produserer næringsavfall er selv ansvarlige for å håndtere avfallet i tråd med regelverket. Kostnadene med håntering av næringsavfall er eiers ansvar. For mer informasjon, se Næring/Landbruk.

Kildesortering og gjenvinning er viktig for miljøet og angår oss alle.