Hytterenovasjon og fritidsboliger

Det er utplassert containere for mottak av ordinært avfall fra hytter og fritidsboliger rundt omkring i hele renovasjonsområdet. Disse er kun til bruk for hytteabonnenter.

Farsund kommune, oversikt utplasserte hyttecontainere:
Ver_00_310714_FARSUND_Hyttecontainere.pdfVer_00_310714_FARSUND_Hyttecontainere.pdf

Lyngdal kommune, oversikt utplasserte hyttecontainere:
Ver_00_310714_LYNGDAL_Hyttecontainere.pdfVer_00_310714_LYNGDAL_Hyttecontainere.pdf

Hytteabonnenter bruker disse til sitt daglige avfall. Farlig avfall, inventar, byggeavfall og avfall fra oppussingsprosjekter skal leveres på mottakene. Glass- og metallemballasje skal leveres på returpunktene. Se vår avfalls- og sorteringsguide.

Containerne for hytteavfall er låst. Alle betalende hytteabonnenter får tildelt en nøkkel fra RFL.

Klikk her for aktuell informasjon og relevante skjemaer for avtale om hytterenovasjon.

For hytter og fritidsboliger er renovasjonsordningene regulert av forskrifter om renovasjon.

Vær spesielt oppmerksom på:
Det er forbudt å sette avfall på utsiden av containerne. Hvis containeren er full, må abonnenten kjøre til en annen hyttecontainer. Misbruk og forurensning vil bli fulgt opp av RFL. Kostnader med opprydding vil bli belastet forurenseren.