Hva er nytt

Ny avtale om tømming av septiktanker

Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal (RFL) har i dag inngått avtale om utførelse av slamtjenester/tømming av septiktanker med mer med SJT Miljø AS etter gjennomført anbudskonkurranse i kommunene Farsund og Lyngdal. SJT overtar hele oppdraget fra og med i dag. For ordinære henvendelser i arbeidstiden kan RFL kontaktes på tlf. 38 39 07 56 eller…

Plastsekker til restavfall i Farsund og Lyngdal

RFL har ennå ikke innført krav til gjennomsiktige sekker ved levering av restavfall. Et slikt krav kommer i løpet av 2020 og vi anbefaler alle som kjøper inn avfallssekker å velge gjennomsiktige sekker allerede nå. Grunnen til at kravet kommer, er at en del miljøfarlig avfall som ikke skal i restavfallet «blir med på lasset»…

Hyttecontainer ved Skolandsvannet

Etter en periode med økende problemer med forsøpling i området, har vi i samråd med stedets grunneiere besluttet å fjerne dette renovasjonspunktet. For oversikt over våre ulike renovasjonspunkter, se www.sortere.no

Registreringsskjema for avløpsanlegg og drikkevanns anlegg

Fyll ut skjemaet under og en mail vil sende til RFL AS.

Lørdagsåpent på Skjolnes

Lørdagsåpent på Skjolnes miljøstasjon 29/6, 27/7, 31/8 og 28/9 Klokken 10 – 14.

Ny nettside er lansert!

Velkommen til vår nye nettside. Den nye nettsiden vår vil forhåpentligvis være en arena der du som bruker kan finne alle informasjon du trenger til å kunne tilby.