Skrumoen avfallsmottak, Lyngdal

Post- og besøksadresse:
Skrumoen | 4580 LYNGDAL

Vår kartposisjon – koordinater Skrumoen:
58 grader 09,71 minutter Nord, 7 grader 05,71 minutter Øst

For mer kontaktinformasjon, klikk her.

Avfallsmottaket- miljøstasjonen – på Skrumoen driftes av Gjenvinning Sør-Vest AS på vegne av RFL.
Avfall fra private husholdninger, herunder hytter og fritidseiendommer, leveres til anlegget for videre behandling. Kundene må selve sortere alt avfallet som leveres.

Gjenvinning Sør-Vest er regionalt mottak og sorteringsanlegg for næringsavfall.

Mottaket er åpent for levering av avfall fra private som følger: Åpningstider