Skjolnes avfallsplass, Farsund

Post- og besøksadresse:
Skjolnesveien 90, 4550 FARSUND

Vår kartposisjon – koordinater Skjolnes:
58 grader 04,69 minutter Nord, 6 grader 48,61 minutter Øst

For mer kontaktinformasjon, klikk her.

Avfallsanlegget – miljøstasjonen – på Skjolnes driftes av RFL. Avfall fra private husholdninger, herunder hytter og fritidseiendommer, leveres til anlegget for videre behandling. Kundene må selve sortere alt avfallet som leveres. Farlig avfall, kjemikalier og væske må merkes før levering, slik at vi kan levere dette videre til riktig og sikker behandling.

Anlegget er åpent for levering av avfall fra private som følger: Åpningstider