Avfallsanlegg (miljøstasjoner)

Det er 2 betjente miljøstasjoner i kommunene våre.

Både Farsund og Lyngdal har anlegg for mottak av husholdsningsavfall og næringsavfall. I tillegg finner du flere returpunkter for retur av glass- og metallemballasje (link).

Beholdere for levering av glass- og metallemballasje er satt ut flere sentrale steder og Fretex har returpunkter for tekstiler i området.

Husk gratis levering:
Alle bensinstasjoner o.l. tar imot bildekk, olje, bilbatterier og annet farlig avfall fra produkter de selger. Elektroforretninger er mottak for elektrisk avfall fra de typer produkter de selger. Dagligvarebutikker tar imot farlig avfall og elektrisk avfall fra de typer produkter de selger.