Avfall fra private husholdninger

I husholdningene finnes det mange typer av avfall. Noe kan du kaste direkte i avfallsdunkene, men en del av avfallet må du levere til betjent miljøstasjon (avfallsanlegg) eller returpunkter.

For å bli bedre kjent med renovasjonstilbudet i kommunen din, følg linkene nedenfor:

Vi bidrar gjerne sammen med abonnentene for å få til en effektiv og miljøvennlig avfallshåndtering.

Avfallshåndtering og kildesortering angår oss alle!
Bruk gjerne sorteringsguiden vår eller prøv nyttige linker når du ikke helt vet hva, hvor og hvordan.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt!