ÅPNINGSTIDER

Åpningstider privat levering av avfall

Skjolnes avfallsplass, Farsund

Åpningstider for privat levering av avfall på Skjolnes:
Mandag kl 0800 – 1300
Onsdag kl 1200 – 1900
Fredag kl 0800 – 1300

Endringer i åpningstid annonseres i avisen og her på nett.

Skrumoen avfallsmottak, Lyngdal

Åpningstider for privat levering av avfall på Skrumoen:
Onsdag kl 1200 – 1900
Første og tredje lørdag hver måned kl 1000 – 1400

Endringer i åpningstid annonseres i avisen og her på nett.