Nyttige linker

Mange nettsteder gir utfyllende og god informasjon om ulike forhold som har med renovasjon, farlig avfall, kildesortering, gjenvinning m.v. å gjøre. Gjør deg gjerne kjent med noen av de mange kildene som finnes.

SYKLUS | Glass- og Metallgjenvinning
syklus.no

LOOP | Retursamarbeidet
loop.no

GRØNT PUNKT NORGE | Returordninger for plast,- metall,- og glassemballasje m m
grontpunkt.no

SORTERE | Informasjon om kildesortering og gjenvinning
sortere.no

AVFALL NORGE | Bransje- og interesseorganisasjon for avfallsbransjen
avfallnorge.no

NORSAS | Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning
norsas.no