Kontaktinformasjon

Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal (RFL)

Post- og besøksadresse til RFL:
Skjolnesveien 90 | 4550 FARSUND
Telefon: 38 39 07 56
E-mail: post@rfl.as

Bruk gjerne kontaktskjema kunder om du vil fortelle eller spørre oss om noe.