Åpningstider privat levering av avfall

Skjolnes avfallsplass, Farsund

Åpningstider for privat levering av avfall på Skjolnes:
Mandag kl 0800 – 1300
Onsdag kl 1200 – 1900
Fredag kl 0800 – 1300

Endringer i åpningstid annonseres i avisen og her på nett.