Åpningstider privat levering av avfall

Skrumoen avfallsmottak, Lyngdal

Åpningstider for privat levering av avfall på Skrumoen:
Onsdag kl 1200 – 1900
Første og tredje lørdag hver måned kl 1000 – 1400

Endringer i åpningstid annonseres i avisen og her på nett.