Det er i perioder stor pågang på telefonen!
Vi oppfordrer alle våre kunder til å bruke kontaktskjemaet vårt!

Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal (RFL)

RFL er kommunenes selskap for å ivareta kommunenes ansvar for renovasjonstjenestene.

Mottaksanlegg for avfall er lokalisert på Skjolnes i Farsund og Skrumoen i Lyngdal.
Anlegget i Lyngdal driftes av Gjenvinning Sør-Vest AS.

Vi samarbeider med RenoNorden as som er renovatør i begge kommunene.

Sammen ønsker vi å bistå deg som renovasjonskunde på best mulig måte.